top of page

Fotowoltaiczna 
elektrownia 
9,4 MW

Firma VOLTAGE wykonała komplet prac związanych z zaprojektowaniem i budową elektrowni słonecznej o mocy szczytowej 9,4 MW jako generalny wykonawca (wykonawca EMF).

W celu realizacji tego projektu wykonano następujące prace budowlano-montażowe:

 • przygotowanie działki i aranżacja placu budowy;

 • rozmieszczenie ochrony zewnętrznej;

 • prace budowlane i instalacyjne;

 • montaż KTP 2000/35/0,4 kVA (4 szt.) i KTP 1600/35/0,4 kVA (1 szt.), z uwzględnieniem cech technologicznych elektrowni słonecznych dużej mocy;

 • podłączenie rozdzielni 35 kV do zasilania z KTP do sieci 35 kV;

 • rozmieszczenie uziemienia i ochrony przed przepięciami piorunowymi;

 • organizacja zasilania potrzeb własnych elektrowni słonecznej;

 • budowa kompleksu administracyjno-gospodarczego wraz z odpowiednią infrastrukturą

 • instalacja systemu monitorowania pracy SES;

 • instalacja systemu ASKOE;

 • prace regulacyjne;

 • przygotowanie dokumentacji wykonawczej, a także innej dokumentacji niezbędnej do odbioru realizowanego projektu;

 • przygotowanie dokumentów do przedłożenia do Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej (uzyskanie koncesji i ustanowienie „zielonej” taryfy).

 

Ilość zainstalowanych paneli słonecznych: 28320 szt.

Ilość zainstalowanych falowników: 79 szt. model „INGECON SUN 100 TL” o mocy 100 kW.

 

Prace budowlano-montażowe trwały 5 miesięcy. Po zakończeniu wszystkich prac budowlano-montażowych, a także uruchomieniu tego obiektu, VOLTAGE zapewnia obsługę i konserwację tego SES.

 

Położenie obiektu: obwód winnicki, obwód tomaszpilski, wieś Rynny.

Klient: ZHOLOBY SOLAR ENERGY LLC

Termin realizacji projektu: 2019

bottom of page