top of page

Biogaz
złożony:
budowa sieci
odżywianie

VOLTAGE wykonało prace budowlane, instalacyjne i uruchomieniowe w trakcie realizacji projektu:

„Nowa budowa sieci własnych potrzeb własnych bloku kogeneracyjnego (KU) i zasilania obiektu: Biogazownia o mocy 3,0 MW pod adresem: Obwód Winnicki, Obwód Koziatyński, s. Shiroka Hreblya, ulica Zavodska, 4a ”dla JUZEFO-MYKOŁAIV BIOGAS COMPANY Sp.

Kompleks prac, które zostały wykonane z sukcesem:

  • wykonanie prac instalacyjnych przy budowie linii zasilającej i montażu podstacji transformatorowej 10/0,4 kV;

  • wykonanie prac instalacyjnych przy budowie stacji transformatorowej 04/35 kV;

  • wykonywanie prac instalacyjnych przy budowie linii 35 kV oraz innych prac elektroinstalacyjnych.

W trakcie wykonywania powyższych prac firma przestrzegała wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska, w tym w zakresie jakości, kompletności prac.

 

Klient:

Yuzefo-Nikolaev Biogas Company

Data:

06.02.2020

 
 
Aby dowiedzieć się więcej o budowaniu sieci kablowych, kliknij ten link.
bottom of page