top of page

 

PROJEKTY ENERGETYKI WIATROWEJ

Odnawialne źródła energii to obiecujący obszar rozwoju energetyki. Ukraina co roku gromadzi miliony dolarów na inwestycje w budowę farm wiatrowych, elektrowni słonecznych i innych obiektów energii odnawialnej. A te inwestycje będą rosły dopiero z biegiem lat. 
 

Po co inwestować miliardy w farmy wiatrowe? 
 

1. Warunki naturalne 

Elektrownia wiatrowa na Ukrainie to niezwykle opłacalny projekt. Dzieje się tak dzięki sprzyjającym warunkom naturalnym, które pozwalają na lokowanie w naszym kraju nowych potężnych farm wiatrowych, podczas gdy istniejące już dawno przekroczyły granicę 706 MW. 
 

2. Pomoc publiczna 

W 2008 roku Ukraina przystąpiła do programu rozwoju alternatywnych źródeł energii, aw 2009 roku przyjęła ustawę o „zielonej taryfie”. Tym samym energetyka wiatrowa stała się znacznie bardziej opłacalna niż tradycyjna. 
 

3. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych 

Ze względu na warunki klimatyczne okres zwrotu elektrowni wiatrowych na Ukrainie jest krótszy niż w wielu krajach europejskich. Inwestorzy zagraniczni rozumieją to i są gotowi mocno inwestować w rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju. 
 

4. Perspektywy rozwoju 

Z każdym rokiem społeczeństwo stanie się bardziej świadome ekologicznie i w dłuższej perspektywie całkowicie zrezygnuje z tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii. 

 

Co oferujemy inwestorom? 

  • Opracowanie rekomendacji dla potencjalnych inwestorów w zakresie wyboru lokalizacji, rodzaju i mocy farm wiatrowych. 

  • Informacje o istniejących dostępnych powierzchniach pod obiekty energetyczne. 

  • Pomoc i wsparcie w uzyskaniu pozwoleń, dokumentów własnościowych, budowlanych, projektowych itp. 

  • Poszukiwanie współinwestorów w budowę farm wiatrowych. 
     

Dlaczego lepiej inwestować w energię wiatrową z Voltage Group? 

   1. Jesteśmy jednym z liderów w projektowaniu i budowie obiektów energii 
       odnawialnej na Ukrainie. 

   2. Voltage Group jest oficjalnym kontrahentem EMF akredytowanym przez
       Państwowy Eko-Bank Ukrainy. 

   3. Kompleksowo podchodzimy do realizacji projektów z zakresu energetyki
       odnawialnej 

   4. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami technologicznymi przy
       projektach magazynowania energii (magazynowania energii) - BESS - Battery
       Energy Storage System. 

 

Inwestowanie w farmy wiatrowe z Grupą Napięciową to pewny wybór. Ufając nam masz 100% pewność, że inwestujesz z zyskiem. 
 

bottom of page