top of page

 

KONSERWACJA OBIEKTÓW ELEKTRYCZNYCH

Każdy obiekt energetyczny, niezależnie od typu, wymaga okresowej konserwacji serwisowej.

Przeprowadza się go w celu:

 • kontrola stanu obiektu, stopnia zużycia sprzętu;

 • zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwie;

 • zwiększenie wydajności sprzętu;

 • planowanie działań prewencyjnych i kontrola ich realizacji;

 • planowanie prac remontowych, ustalanie czasu trwania ich cykli;

 • określenie kategorii konserwowalności sprzętu;

 • organizacja kontroli jakości napraw i konserwacji sprzętu.

Nieprzerwana, bezpieczna eksploatacja sprzętu jest niemożliwa bez terminowej konserwacji. Odbywa się co najmniej dwa razy w roku, a jeśli to konieczne. Częstotliwość konserwacji zależy bezpośrednio od poziomu obciążenia sprzętu. Im częściej sprzęt jest eksploatowany, tym częściej konieczne jest przeprowadzanie konserwacji.

Obiekty, na których wykonujemy konserwację serwisową (KONSERWACJA):

 • Linie kablowe

 • Linie napowietrzne

 • Podstacje transformatorowe

 • Systemy automatyki

 • Sieci oświetleniowe

 • Obiekty OZE

* Etapy konserwacji zależą od rodzaju obiektu i są z góry omówione.

Dlaczego utrzymanie obiektu energetycznego powinno być powierzone VOLTAGE?

 1. Świadczymy usługi w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów energetycznych od 2009 roku.

 2. Kompleksowo realizujemy projekty z zakresu energetyki o dowolnej złożoności, w tym doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych prac w sieciach 330 kV.

 3. Wdrażamy nowoczesne, profesjonalne rozwiązania techniczne, przestrzegając przy tym wszelkich niezbędnych zasad, wymagań i norm.

 4. Zajmujemy się konserwacją wszelkiego rodzaju obiektów energetycznych, w tym obiektów OZE.

Firma VOLTAGE oferuje wysokiej jakości utrzymanie obiektu, zgodnie z aktualnymi wymaganiami i normami. Gwarantujemy wysoki profesjonalizm, szybkość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Dlatego wybierając nas dokonujesz właściwego wyboru.

A może interesuje Cię usługa Audytu Energetycznego od VOLTAGE?

bottom of page