top of page

Zrealizowany projekt VOLTAGE: Stacja transformatorowa 110/10 kV

Przyszły sukces nowoczesnych firm zależy od decyzji, które podejmują dzisiaj. Energetyczny składnik pracy przedsiębiorstw produkcyjnych nie jest wyjątkiem. W dzisiejszych warunkach kryzysu energetycznego kwestia dostępności i kosztu surowców energetycznych stała się niezwykle istotna. VOLTAGE GROUP dba o energooszczędne rozwiązania dla swoich klientów we wszystkich aspektach.


Wyraźnym przykładem takiego wsparcia była budowa nowej stacji transformatorowej 110/10 kV dla jednego z przedsiębiorstw produkcyjnych na Ukrainie.Wszystko zaczęło się od potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa zwiększenia zużycia energii elektrycznej w związku ze wzrostem mocy produkcyjnych oraz uzyskania niezawodnego zasilania.


Budowa takiego infrastrukturalnego obiektu energetycznego zapewnia przedsiębiorstwu wysoką kategorię niezawodności zasilania z sieci elektroenergetycznych 110 kV oraz umożliwia zwiększenie jego mocy produkcyjnych. Podłączenie odbiorcy do klasy napięcia 27,5 kV i wyższej jest główną zaletą dla przedsiębiorstw zużywających znaczne ilości energii elektrycznej. Przestawiając odbiorcę z II klasy zużycia energii elektrycznej na I, zapewnione jest znaczne obniżenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej.W ramach realizacji projektu firma VOLTAGE GROUP przeprowadziła analizę miesięcznego zużycia energii elektrycznej przed i po rozbudowie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa, dokonała kalkulacji techniczno-ekonomicznej uwzględniającej różnicę w taryfach za dystrybucję energii elektrycznej pomiędzy I a II klasą zużycia, zaproponowano najbardziej racjonalne rozwiązania dla celów projektu optymalizacyjnego, przeprowadzono analizę finansową okresu zwrotu inwestycji, który wyniósł 2,5 roku.


Wykonano przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych klienta, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano pełen zakres robót budowlanych, montażowych i uruchomieniowych nowej stacji transformatorowej 110/10 kV.


Jako główne urządzenia 110 kV zastosowano najbardziej technologiczne rozwiązania z urządzeniami jednego z przewodnich światowych producentów, firmy ABB. Daje to pewność bezawaryjnej pracy, niezawodności zasilania, co jest niezwykle ważne w warunkach tej produkcji.Dziś firma, która zainwestowała w ten projekt, otrzymuje energię z sieci 110 kV. Oprócz niezawodności znacznie zmniejsza to obciążenie finansowe związane z płaceniem za energię elektryczną i tworzy przewagę konkurencyjną dla produkcji najlepszych produktów mleczarskich.


11 wyświetleń

Comments


bottom of page