top of page

Nowy projekt VOLTAGE: podstacja 110/10 kV

VOLTAGE GROUP opracowała dokumentację projektową budowy podstacji PSOpracowanie dokumentacji projektowej:

· Wdrożenie wszystkich decyzji projektowych stacji 110/10 kV oraz pomiarów 110 kV (GP, AB, ETR, RZA, TM i inne)

· Opracowanie projektu ATS - ocena oddziaływania na środowisko.


Dokumentacja projektowa wykonana przez VOLTAGE GROUP przeszła procedurę uzgodnień ze wszystkimi niezbędnymi instancjami i uzyskała pozytywne zakończenie egzaminu państwowego.


Uzyskano Pozwolenie na roboty budowlane, a proces budowy podstacji transformatorowej jest aktywnie w toku. 110/10 kV w rejonie Winnicy. Projekt ten został zrealizowany w ramach rozwoju jednego z wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych w regionie.


W szczególności kadra inżynierska firmy wykonała następujące prace:


Etap przygotowawczy:

· Wykonanie obliczeń techniczno-ekonomicznych dla doboru optymalnego schematu zasilania przedsiębiorstwa, uzasadnienie decyzji technicznych wskaźnikami finansowymi.

· Pomoc klientowi w wyborze działki pod stację 110/10 kV z uwzględnieniem wszystkich wymagań technicznych dla tego typu obiektów oraz specyfiki lokalizacji przedsiębiorstwa.

· Wsparcie w uzyskaniu warunków i ograniczeń urbanistycznych.

· Wsparcie techniczne Klienta w uzyskaniu warunków technicznych (TU) przyłączenia do sieci elektrycznych od Operatora Systemów Dystrybucyjnych (SRS) oraz koordynacja wszystkich związanych z tym procedur.

· Zapewnienie odbioru wszystkich niezbędnych danych wstępnych (badania inżynierskie i geodezyjne, dane o trybach pracy sąsiedniej sieci elektroenergetycznej itp.).

· Opracowanie i koordynacja SIWZ dla projektowania z SRF i OSP.


Development of project design documentation:

· Implementation of all design decisions of 110/10 kV substations and 110 kV measures (GP, AB, ETR, RZA, TM and others)

· EIA project development - environmental impact assessment.


The project documentation executed by VOLTAGE GROUP passed the procedure of coordination with all necessary instances and received the positive conclusion of the State examination.


A construction permit has been obtained and the process of building a transformer substation is underway.


6 wyświetleń

Comentarios


bottom of page