top of page

Republika Południowej Afryki: otwieranie możliwości biznesowych dla VOLTAGE

W kwietniu 2021 r. Dmytro Nechyporenko, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu VOLTAGE, odwiedził RPA w ramach misji gospodarczej zorganizowanej przez Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu i Handlu (UBTA). W misji gospodarczej znaleźli się przedstawiciele różnych sektorów ukraińskiej gospodarki. NAPIĘCIE - reprezentował sektor energetyki odnawialnej i tradycyjnej. Wśród innych przedstawicieli byli przedstawiciele tak nowoczesnych i postępowych firm ukraińskich jak KORMOTECH, PRANA, MHP. W misji wziął również udział przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy – Pan Giennadij Czyżykow.


Spotkania z samorządowcami i przedstawicielami biznesu UBTA zorganizowała we współpracy z lokalnymi izbami przemysłowo-handlowymi. Jedno takie spotkanie odbyło się w Durbanie.


Podczas prezentacji firm Dmytro Nechyporenko zaprezentował prace VOLTAGE w dziedzinie energetyki odnawialnej, a także zaproponował do rozważenia przez przedstawicieli lokalnego biznesu i rządu kilka obszarów potencjalnej współpracy.


Na szczególną uwagę zasługuje obecność Misji Handlowej w mieście Pretoria. Przy wsparciu Ambasador Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w RPA Pani Ljubow Abravitowej odbyło się spotkanie w Ambasadzie Ukrainy w RPA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych firm, władz, a także przedstawiciele wysokiego szczebla państw sąsiadujących z RPA.3 wyświetlenia
bottom of page