top of page

 

PODŁĄCZANIE NOWYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH DO SIECI ELEKTRYCZNYCH

Podłączenie do sieci  - końcowy etap budowy, po którym można przystąpić do eksploatacji obiektu. Co ważne, etap ten został przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, z realizacją wszystkich niezbędnych prac projektowych i budowlanych. Tylko wtedy obiekt energetyczny będzie bezpieczny i będzie można go wykorzystać na potrzeby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

 

Etapy podłączenia do sieci zasilającej:

 1. Złożenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wniosku o przyłączenie instalacji elektrycznej o określonej mocy do sieci elektroenergetycznych (o uzyskanie Warunków Technicznych).

 2. Uzyskanie i analiza warunków technicznych przystąpienia.

 3. Podpisanie Umowy Projektowej z VOLTAGE zgodnie z otrzymanymi Warunkami Technicznymi i SIWZ dla projektu.

 4. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej z OSD.

 5. Podpisanie Umowy z VOLTAGE na roboty budowlano-montażowe.

 6. Wykonanie robót budowlano-montażowych i uruchomieniowych.

Usługi VOLTAGE:

 • budowa linii napowietrznych 0,4-110 kV do punktu przyłączenia;

 • budowę linii kablowych 0,4-35 kV do punktu przyłączenia;

 • montaż nowych i montaż dodatkowych ogniw urządzeń rozdzielczych stacji transformatorowej i urządzenia rozdzielczego.

Opracowujemy również odpowiednią dokumentację projektową, świadczymy usługi doradcze dla klienta w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, kwestii gruntowych.

Dlaczego podłączenie do zewnętrznych sieci zasilających powinno być powierzone grupie napięcia?

 1. Od ponad 11 lat projektujemy i budujemy zewnętrzne sieci elektryczne w przedsiębiorstwach.

 2. Kompleksowo realizujemy projekty z zakresu energetyki o dowolnej złożoności, w tym w sieciach 330 kV.

 3. Od 2011 roku rozwijamy własny dział projektowy, który świadczy usługi inżynierskie w zakresie projektów energetycznych.

 4. Wykonujemy prace budowlane, instalacyjne i projektowe w zakresie energetyki „pod klucz”, w pełni kontrolując cały proces realizacji.

 

Voltage Group jest jednym z kluczowych graczy na ukraińskim rynku energetycznym. Wybierając nas masz pewność, że wybierasz najlepszą realizację swojego projektu. Nasza firma szybko i profesjonalnie wykona prace projektowe i budowlane związane z podłączeniem Twojego obiektu do sieci, uwzględniając wszystkie wymagania budowlane, obowiązujące normy i standardy.

bottom of page