top of page

Elektrownia słoneczna o mocy 5,3 MW. Budowa sieci zasilających SES.

VOLTAGE pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy (Wykonawca EPC) w następujących projektach:

 • Nowa budowa elektrowni słonecznej o mocy 5 348 MW ∙ szczyt.

 • Nowa budowa sieci zasilania energią słoneczną.

Dla tych projektów firma VOLTAGE wykonała projekt szczytu SES 5,3 MW oraz projekt zewnętrznych sieci przyłączeniowych SES.

Budowa elektrowni słonecznej obejmowała następujące etapy:

 • uzyskanie pozwoleń na rozpoczęcie projektu;

 • prace budowlane i instalacyjne;

 • rozmieszczenie sieci prądu stałego i przemiennego;

 • budowa TP-35/0,4 kV;

 • montaż podstacji transformatorowych, transformatorów mocy;

 • instalacja systemu monitoringu;

 • instalacja oświetlenia zewnętrznego i sieci nadzoru wideo;

 • urządzenie ASKOE;

 • sporządzenie Paszportu technicznego obiektu;

 • przygotowanie dokumentów do uruchomienia;

 • prace rozruchowe;

 • przygotowanie dokumentów do przedłożenia do Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej (uzyskanie koncesji i ustalenie „zielonej taryfy”) oraz podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Gwarantowany Kupujący”.

Ilość zainstalowanych paneli słonecznych: 18768 szt. moc jednostkowa 285 watów.

Ilość zainstalowanych falowników: 68 szt. typ „HUAWEI SUN2000-60KTL-M0”.

 

Budowa sieci zewnętrznych pod warunkiem:

 • projekt i budowa przewodowej linii przesyłowej 35 kV - linia przyłączenia do sieci oblenergo;

 • montaż ogniwa liniowego 35 kV VRU PS-35/10 kV;

 • instalacja przekaźnikowych urządzeń zabezpieczających;

 • instalacja liczników energii elektrycznej;

 • montaż urządzeń telemechaniki;

 • prace uruchomieniowe.

 

Budowa SES trwała 5 miesięcy. Zespół VOLTAGE wykonał wszystkie prace w ścisłej zgodności z wymaganiami klienta. Po zakończeniu wszystkich prac budowlano-montażowych, a także oddaniu tego obiektu do eksploatacji, firma VOLTAGE uruchomiła ten SES.

 

Położenie obiektu: obwód winnicki, rejon niemirowski, rada wsi Melnykivska.

Klient: SOLAR ENERGY-SKIF Sp.

Termin realizacji projektu: 2019

bottom of page