top of page

Wykonanie prac w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej do zakładu produkcji pelletu biopaliwowego

VOLTAGE wykonało komplet prac projektowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i uruchomieniowych na zasilaniu przedsiębiorstwa:

budowa linii napowietrznej 10 kV;
budowa TP 2x1600 kVA 10/0,4 kV;
• montaż szyn zbiorczych 2500 A;
• wykonanie zewnętrznych, wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz sieci oświetlenia elektrycznego;
• montaż sieci kablowych dla instalacji niskoprądowych;
• instalacja odgromowa;
montaż sieci automatyki urządzeń technologicznych.

Lokalizacja obiektu: obwód Winnicki 
Klient: Vin-Peleta LLC (SMART Holding)

bottom of page