CEO Voltage Group окреслив особливості та напрями розв’язання проблеми приєднання до електромереж

19 листопада на зустрічі, організованої ГО «Вінницький Бізнес Клуб», CEO компанії Voltage Group Віталій Николаєнко виступив із доповіддю “Шляхи забезпечення доступу споживачів до електромереж енергопостачальних компаній”. Автор охарактеризував ключові етапи процедури приєднання, розкрив її основні технічні, документальні, часові та комунікаційні складнощі.

Під час зустрічі Віталій Николаєнко озвучив інструменти покращення існуючої ситуації. Серед них - введення практики заключення попередніх договорів на приєднання до електромереж (на кшталт pre-PPA на “сонячному” ринку) з фіксацією умов на певний проміжок часу; вдосконалення розрахунку вартості приєднання до електромереж відповідно до масштабності проектів; розробка і затвердження інвестиційних програм з реконструкції старих і будівництва нових електромереж.

CEO Voltage Group Віталій Николаєнко презентує доповідь

Учасники зустрічі

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов

***

CEO Voltage Group очертил особенности и направления решения проблемы присоединения к электросетям

19 ноября на встрече, организованной ОО «Винницкий Бизнес Клуб», CEO компании Voltage Group Виталий Николаенко выступил с докладом "Пути обеспечения доступа потребителей к электросетям энергоснабжающих компаний". Автор охарактеризовал ключевые этапы процедуры присоединения, раскрыл ее основные технические, документальные, временные и коммуникационные сложности.

Во время встречи Виталий Николаенко озвучил инструменты улучшения существующей ситуации. Среди них - введение практики заключения предварительных договоров на присоединение к электросетям (как pre-PPA на "солнечном" рынке) с фиксацией условий на определенный промежуток времени; совершенствование расчета стоимости присоединения к электросетям в соответствии с масштабностью проектов; разработка и утверждение инвестиционных программ по реконструкции старых и строительству новых электросетей.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021